RESULTAT RE:INVENT MILK – OM FRAMTIDENS HÅLLBARA MAT

Över hela världen pågår samtal om att skapa mer hållbar, närproducerad och klimatsmart mat. Kortare transporter, renare tillverkning och mindre matsvinn. Vi står samtidigt inför utmaningen att jordens befolkning växer – och att vi behöver hitta lösningar för att producera näringsrik föda som räcker åt alla, med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt.

På initiativ av LRF Mjölk arrangerades den 27 maj, 2016 RE:INVENT MILK – ett hackathon med syfte att diskutera och innovera kring mjölkens roll i samhället – från mjölkkon till glaset – ur perspektiv som klimat, hållbarhet och näring.

Tack till alla som var med och innoverade under dagen – vi tar med oss era perspektiv i vårt fortsatta arbete!

reinventmilk

UTMANING RE:INVENT MILK:

Hur kan mjölken ses som en del av framtidens hållbara mat?

IDÉER SOM HACKADES FRAM

På Re:Invent Milk möttes klimat- och näringsexperter, kreatörer, mjölkbönder och skolpersonal för att under en dag tillsammans ta fram koncept och idéer för den hållbara svenska mjölken i framtiden. Nedan följer idéerna som hackades fram av deltagarna under dagen:

hiindex

MEST KLIMATSMARTA IDÉ

Hi-index

Ett plugin att integrera på olika hemsidor, ett öppet API, där livsmedel mäts enligt dess klimatpåverkan och näringsinnehåll, utifrån måttet ”klimatkalorier” som tagits fram av forskare hos LRF Mjölk. Konsumenter kan på så vis göra klimatsmarta val både när de köper råvaror så väl som när de kollar på recept. Hi-Index kommer att innehålla förteckning över våra vanligaste livsmedel och är öppet för alla sajter att implementera kostnadsfritt (allt från dagligvarubutiker till receptsajter och bloggar).

Gruppdeltagare: Kajsa Hasselqvist, Lennart E Bengtsson, Maria Sitell, Åse Lundh.

milker

INSPIRATIONSPRISET

Milker

En sharing economy-app för att motverka mjölk- och matsvinn där användare kan lägga upp mat och dryck som de har över hemma och som de inte kommer hinna konsumera innan utgångsdatum. T ex kan man lägga upp att man har en mjölkförpackning som någon i ens omgivning (t.ex. grannar) är välkomna att hämta upp kostnadsfritt. På så vis minskar matsvinnet och vi tar bättre vara på de livsmedel som redan är producerade för att minska klimatpåverkan.

Gruppdeltagare: Anna Wahlstrand, Ayhan Aydin, Peter Larsdotter, Jean-Baptiste Rubwebwe.

mjolkko